اسلب های بتنی راه آهن

اسلب های بتنی راه آهن

قطار یکی از وسایل نقلیه پر کاربرد هم برای بار و هم برای انسان‌هاست که از زمان‌های بسیار قدیم به خصوص برای فواصل دور از آن استفاده می‌کردند و امروزه نیز نوع پیشرفته آن در دسترس همه افراد می‌باشد. یکی از مهم‌ترین اجزا در حمل و نقل با قطار، ریل‌ها و قالب‌های بتنی راه آهن است. اگـــر این ریل‌ها از نظر فنی در ساخت مشکلی داشته باشند باعث تغییر مسیر قطار و خسارات جانی و مالی بسیار شدیدی خواهد شد. الیـــاف کوالا یکی از بهتریـــــن روش‌های تقویت قالب‌های بتنی راه آهن است زیرا با استفاده از تکیه‌گاه سه بعدی خود در داخل دال بتنی از تغییر شکل ترک‌ها جلوگیری می‌کند. الیاف کوالا اجزای بتن را به طور موثرتری در کنار هم نگه می‌دارد. در نتیجه خرابی روی دال‌ها و خسارات به حداقل می‌رسد.

کل هزینه‌های پروژه ممکن است با استفاده از الیاف کوالا تا 30٪ کاهش یابد زمان ساخت پروژه کاهش می‌یابد.

پیام بگذارید