زلزله

زلزله

در سال‌های اخیر مطالعات و تحقیقات فراوانی در خصــــوص رفتار و مقاومت بتن در مقابل زلزله در دانشگاه‌های معتبر جهان به انجـــام رسیده است، در نتیجه‌ی این مطالعات، اهمیت مخلوط شدن صحیح مواد و اندازه سنگ ریزه‌ها و استفاده از الیاف مصنوعی تقویت بتن ( مانند کوالافایبر ) در نقاط اتصال سازه مانند ستون – تیر به خوبی به چشم می‌آید. استفاده از الیاف تقویت بتن در افزایش تحمل سازه و استحکام آن در مقابل زلزله نقش بسیار مهمی داشته، در آخرین مطالعات استفاده از الیاف مصنوعی تقویت بتن نشان می‌دهد استحکام شکستن بتن در اثر زلزله 30 درصـــد و ظرفیت انعطاف‌پذیـــری سازه در مقابل حرکت‌های آنی زمین 50 درصد و ظرفیت جذب انرژی تا 1.4 برابر افزایش می‌یابد. لطفا برای اطلـــاع از نحوه استفاده از کوالافیبر در ساختمان‌ها جهت افزایش مقاومت سازه در حوادثی نظیر زلزله با ما تماس بگیرید.


الیاف ماکرو فایبر کوالا می تواند به جلوگیری از چنین آسیبی کمک کند…

پیام بگذارید