سازه های هیدرولیک

سازه های هیدرولیک

از مهم‌ترین سازه‌های هیدرولیکی می‌توان به انواع سدها، لوله و لوله‌کشی، کانال، زیرگذر، فلوم، تبدیل، سیفون، شیب شکن، تند آب، سازه‌های تنظیم و اندازی‌گیری جریان آب اشاره کرد. سازه‌های هیدرولیک همیشه در معرض آب‌های سطحی و زیرزمینی هستند. بنابراین، بتن‌های تقویت شده با روش‌های مرسوم و سنتی در ساخت این سازه‌ها در دنیای نوین جایی ندارند زیرا ساخت این سازه‌ها با بتن مسلح شده به الیاف بتن در سراسر دنیا جایگزین روش‌های سابق مش‌بندی و آرماتوربندی شده است. خصوصیات بسیار مهم و بارز سازه‌های ساخته شده با الیاف بتن کوالا که قبلا به آن‌ها اشاره شد اینجا نیز بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مقاومت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی در اثر رطوبت، ایجاد تنیدگی سه‌بعدی در سرتاسر بتن به صورت یکنواخت و مقاومت در مقابل ترک‌های سطحی و عمقی از جمله آن خصوصیاتی ست که کاربرد آسان و سریع الیاف کوالا را نشان می‌دهد.