سازه های هیدرولیک

سازه های هیدرولیک

از مهم‌ترین سازه‌های هیدرولیکی می‌توان به انواع سدها، لوله و لوله‌کشی، کانال، زیرگذر، فلوم، تبدیل، سیفون، شیب شکن، تند آب، سازه‌های تنظیم و اندازی گیری جریان آب اشاره کرد. سازه های هیدرولیک همیشه در معرض آب های سطحی و زیرزمینی هستند. بنابراین، بتن های تقویت شده با روش های مرسوم و سنتی در ساخت این سازه ها در دنیای نوین جایی ندارند زیرا ساخت این سازه ها با بتن مسلح شده به الیاف بتن در سراسر دنیا جایگزین روش های سابق مش بندی و آرماتوربندی شده است . خصوصیات بسیار مهم و بارز سازه های ساخته شده با الیاف بتن کوالا که قبلا به آنها اشاره شد اینجا نیز بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مقاومت در مقابل زنگ زدی و خوردگی در اثر رطوبت ، ایجاد تنیدگی سه بعدی در سرتاسر بتن به صورت یکنواخت و مقاومت در مقابل ترک های سطحی و عمقی از جمله آن خصوصیاتی ست که کاربرد آسان و سریع الیاف کوالا را نشان میدهد .