سقف های عرشه فولادی / وافل باکس و تیرچه بلوک

بتن مسلح (بتن الیافی)

کاربرد الیاف در ساختمان سازی چند طبقه (عرشه فولادی)

صنعت ساختمان یکی از مهمترین صنایع در حال توسعه در جهان امروز است و با پیشرفت علم و فن آوری روش ساخت سازه‌ها از روش‌های مرسوم و سنتی به سمت شیوه مدرن و مطمئن در حال تغییر است.

یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های ساختمان استفاده از الیاف تقویت بتن به‌جای آرماتور در سقف‌های ساختمان مانند ساختمان‌های عرشه فولادی است.

مزایای استفاده از الیاف بجای آرماتور در چنین بناهایی به شرح ذیل است :

الیاف در ساختمان سازی

پیام بگذارید