جاده های بتنی

جاده های بتنی

در هنگام ساخت جاده‌های بتنی عواملی همچون میزان ترافیک، ظرفیت بار، شرایط آب و هوایی و عمر مفید مورد انتظار در طراحی دال‌های بتن‌های پیش ساخته در نظر گرفته می‌شود. استفاده از الیاف تقویت بتن کوالا اثر منفی تکرر عبور بارهای سنگین را از جاده با افزایش مقاومت بتن در برابر خستگی به حداقل می‌رساند. با این الیاف درصد ایجاد ترک به دلیل درهم تنیدگی سه بعدی بتن نیز به حداقل می‌رسد همچنین عیوب پریدگی و خوردگی ناشی از مش بندی نیز از بین می‌رود. علاوه بر این استفاده از الیاف کوالا مقاومت شیمیایی را افزایش داده و میزان دیفرومیشن (تغییر شکل ظاهری) در اثر یخبندان یا افزایش دما را کاهش می‌دهد در برخی موارد حتی می‌توان ضخامت بتن را نیز کاهش داد. الیاف کوالا با مقاومت در برابر ترک خوردگی، تحمل و پایداری کششی، بتن را تقویت می‌کنند. این الیاف در بتن برای کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی، ضربه، حمل بار، شرایط آب و هوایی و خشکی استفاده می‌شود.

در نهایت طول عمر مفید جاده‌های بتنی طولانی‌تر خواهد شد در حالی که هزینه‌های پروژه کاهش یافته است.

پیام بگذارید