بتن پیش ساخته

بتن پیش ساخته

قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت) در ساخت سازه های مختلف عمدتا به منظور استفاده در مراحل مختلف ساخت سازه، دپوی قطعات پیش ساخته، حمل و جابجایی، نصب قطعات پیش ساختۀ بتنی و تعداد بارهای بهره برداری طراحی می شوند. همچنین وجود ترکها در قطعات پیش ساختۀ بتنی اجتناب ناپذیر است. ترکهای ایجاد شده تأثیر زیادی بر پایداری و رفتار قطعات مذکور در شرایط بهره برداری دارد.

الیاف کوالا را میتوان تا حد زیادی و حتی گاهی به صورت کامل جایگزین سیستم های مش بندی و شبکه بندی سابق در قطعات پیش ساخته بتنی نمود به این ترتیب سبب افزایش قدرت کنترل و تحمل ترک ها و دوام بیشتر دال های بتنی می شود. چند نمونه از قطعات پیش ساخته بتنی عبارت اند از : بلوک های آماده بتنی، بلوک های مورد استفاده در اتوبان ها و جدا سازی خیابان (نیوجرسی بتنی) سنگ دال ها ، جدول بتن پرسی، دال بتنی، کفپوش بتنی، بلوک ها و پایه های فوندانسیون اسلب های بتن آماده برای کف سازی سوله ها، بلوک های ساخت سدهای آب و نیروگاه ها و غیره. با استفاده از الیاف کوالا می توان این قطعات را بسیار آسانتـــر با کارایی عالی و با کاهــــش قابل توجه هزینه های پروژه ساخت.

استفاده از الیاف کوالا به شما این فرصت را میدهد تا روش های نوین بتن ریزی که بسیار مقاومتر و با دوامتر است را جایگزین روش های مش بندی سابق کنید و شکل نوین بتن ریزی قدرت کنترل ترک و مقاومت اسلب های بزرگ پیش ساخته را با استفاده از نیروی زمین افزایش میدهد. با استفاده از الیـــاف کوالا اسلب های بتنی بسیار ساده تر و سریعتر ساخته میشوند و علاوه بر آن عملکرد بهتری را از نظر ظرفیت تحمل بار و ضربه و مقاومت در برابر ترک خوردگی و افزایش توان خستگی بتن در تحمل بار و مقاومت در برابر ایجاد ترک در زمان جابجایی بر اثر ضربه ارائه می دهند. این درحالیست که هزینه های پروژه را به میزان قابل توجهی نیز کاهش میابد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که استفاده از الیاف کوالا با توزیع تصادفی و سه بعدی در بتن موجب افزایش مقاومت این سگمنت ها در برابر ترکخوردگی و کاهش انقباض، خزش و سایش سطحی خواهد شد. با توجه به اینکه قطعات پیش ساختۀ بتنی تحت اثر نیروی جکهای دستگاه حفاری یا جرثقیل ها و غیره در زمان نصب قرار میگیرند، استفاده از الیاف کوالا نقش بسزایی در کنترل و پایداری ترکهای ایجاد شده دارد.