پروژه های بندری

پروژه های بندری

بنادر از نظر ویژگی‌، سازه‌های بسیار حائز اهمیتی هستند. آن‌ها در هوای آزاد، زیر آفتاب / باران / برف مستقیم قرار می‌گیرند و بیشتر اوقات، شرایط آب و هوایی مرطوب و در معرض آب شور دارند. کانتینرها و و سایل نقلیه بسیار سنگین بارها و بارها بر روی سطح بنادر بارگیری می‌کنند و گاهی اوقات حتی در اثر جابجایی سریع و نادرست کانتینرها به زمین برخورد می‌کنند. سیستم‌های تقویت کننده معمولی و سنتی در درازمدت در بنادر شکست می‌خورند. لذا، استفاده از بتن مسلح شده به الیاف کوالا به افزایش مقاومت بتن، جلوگیری از خوردگی ناشی از افتادن کانتینرها برروی سطح و افزایش تحمل خستگی بتن کمک شایانی می‌کند. به طور خلاصه، کیفیت سطح بندر در طول عمر طولانی‌تر حفظ می‌شود، در حالی که هزینه‌های کل پروژه با حذف یا کاهش مقدار شبکه‌بندی مش فولادی کاهش می‌یابد.

نکته: زمان پروژه کف ســازی و بتن ریــــزی را نـــیز می‌تواند تا 50 درصد کاهش داد.

پیام بگذارید